Thank You

สั่งซื้อสินค้า POLYPURE สำเร็จ

ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจ
สั่งซื้อสินค้ากับ Polypure Thailand

ลูกค้าจะได้รับเลขติดตามพัสดุทาง SMS เท่านั้น

กรณีชำระแบบโอนเงิน

  • สินค้าจะดำเนินการจัดส่งให้ลูกค้าในวันทำการถัดไป หลังจากบริษัทตรวจสอบยอดเงินครบถ้วน 
  • ลูกค้าจะได้รับเลขติดตามพัสดุทาง SMS ภายใน 1-2 วันทำการ

กรณีชำระแบบเก็บเงินปลายทาง

  • โปรดรอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของเราทางโทรศัพท์ เพื่อยืนยันคำสั่งซื้อของลูกค้า
  • ลูกค้าจะได้รับเลขติดตามพัสดุทาง SMS ภายใน 1-2 วันทำการ

*บริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าเฉพาะผู้ที่สามารถติดต่อไปยืนยันคำสั่งซื้อเท่านั้น
**หากท่านไม่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ โปรดติดต่อมายังช่องทาง Line หรือ Facebook ด้านล่างนี้