ไรผมบริเวณหน้าผากที่ร่นขึ้นไปตามวัยอาจเป็นอาการผมบางรูปตัว “M” สาเหตุ วิธีการรักษา และแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ช่วยบำรุงเส้นผม

ใครที่เริ่มรู้สึกว่า ไรผมบริเวณหน้าผากผมเริ่มร่นลึกขึ้นไปด้านบน หากปล่อยทิ้งเอาไว้โดยไม่รักษาอาจกลายเป็นอาการผมบางรูปตัว “M” ปัญหานี้เห็นได้ชัดเจนมาก และยังส่งผลต่อสภาพจิตใจ จนเกิดความวิตกกังวลตามมาอีกด้วย

ในบทความนี้จะอธิบายถึงการเกิดปัญหาและสาเหตุของอาการผมบางรูปตัว M  สำหรับใครที่กำลังสงสัย หรือมีความกังวลเกี่ยวผมบางชนิดนี้ ลองมาทำความเข้าใจกันดู


ไรผมที่ร่นลึกเข้าไปอาจเป็นอาการผมบางรูปตัว M (หัวล้านรูปตัว M )

เมื่อไรผม และโคนผม ที่ถอยร่นบริเวณหน้าผาก ปกติจะเรียกว่า อาการผมบางรูปตัว M หรือเรียกว่าหัวล้านรูปตัว M อาการดังกล่าวนี้ มีลักษณะเหมือนผมถูกโกนเข้าไป ทำให้เกิดช่องว่างคล้ายรูปตัว M  ที่เห็นได้ชัดเจนสำหรับอาการผมบางรูปตัว M มักเข้าใจกันว่า จะปรากฎในผู้ชายวัยกลางคน ที่มีอายุ 40-50 ปี แต่อาการนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกช่วงอายุ ดังนั้น อย่างในกรณีของผู้ที่ยังมีอายุน้อยแต่เริ่มสงสัยในอาการดังกล่าว ควรสังเกตอาการ เพื่อระวังไว้แต่เนิ่นๆ จะดีกว่า

สาเหตุของอาการผมบางรูปตัว M

อาการผมบางรูปตัว M (หัวล้านรูปตัว M) มีสาเหตุหลักๆ 2 ข้อ คือ

  • AGA ผมร่วงแบบพันธุกรรมในเพศชาย
  • ผมร่วงที่เกิดจากการรวบหรือมัดผม

ลองมาดูสาเหตุและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาผมบาง

AGA (ผมร่วงแบบพันธุกรรมในเพศชาย)

AGA (ผมร่วงแบบพันธุกรรมในเพศชาย) เป็นอาการหรือโรคผมบาง ที่เกิดจากการทำงานของฮอร์โมนเพศชาย โดยจะพบมากในผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่ ดังนั้น อาการผมบางรูปตัว  M (หัวล้านรูปตัว) คาดว่าส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากผมร่วงแบบพันธุกรรม เนื่องจากอาการผมบางแบบ AGA (หัวล้านรูปตัว) จะลุกลามไปเรื่อยๆ หากปล่อยทิ้งไว้ อาการจะยิ่งแย่ลงไปเรื่อยๆ ดังนั้น จึงควรหาทางรักษา เพื่อหยุดการลุกลามได้เร็วยิ่งเป็นผลดี

อาการผมร่วงที่เกิดจากการรวบหรือมัดผม

อาการผมร่วงที่เกิดจากการรวบหรือมัดผม การมัดหรือรวบผมแน่นเป็นเวลานานจนเกินไป อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพหนังศีรษะ ทำให้เส้นผมไม่สามารถงอกใหม่ขึ้นได้ง่าย

อาการผมร่วงที่เกิดจากการรวบหรือมัดผม มักเกิดจากการใช้หนังยาง หรือที่หนีบผม ยิ่งคนที่ชอบต่อผม (Hair extension) หรือใช้เครื่องหนีบผม ทำให้เส้นผมได้รับความร้อนบ่อยๆ  อาจมีโอกาสให้เกิดอาการดังกล่าวได้

อย่างกรณีที่ทำให้ผมบางรูปตัว M (หัวล้านรูปตัว M) เช่น การมัดรวบผมด้านหน้าแล้วเกล้าผมขึ้น เก็บผมโดยใช้ที่หนีบ หนีบแน่นเกินไป เป็นต้น

แต่อาการผมร่วงที่เกิดจากการรวบหรือมัดผม แตกต่างจาก AGA (ผมร่วงแบบพันธุกรรม) เนื่องจากอาการจะไม่ลุกลาม อย่างไรก็ตาม หากไม่ระวังการรวบผมหรือมัดผมบ่อยๆ อาจสร้างผลเสียต่อหนังศีรษะ ซึ่งจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการผมบางลุกลามต่อได้

หากสังเกตว่า ไรผมและโคนผมที่บริเวณหน้าผาก ไม่ได้ร่นขึ้นไปด้วยสาเหตุ AGA (ผมร่วงแบบพันธุกรรม) สามารถเข้ารับการตรวจกับจากแพทย์เฉพาะทาง

วิธีการดูแลรักษาไรผมบริเวณหน้าผากถอยร่นขึ้น เนื่องด้วย AGA (ผมร่วงแบบพันธุกรรม)

หากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น AGA (ผมร่วงแบบพันธุกรรม) และมีอาการหน้าผากถอยร่นขึ้น ต้องรีบรักษาเพื่อไม่ให้ลุกลามขึ้นไปอีก AGA (ผมร่วงแบบพันธุกรรม) เป็นสาเหตุของอาการผมบาง แนะนำวิธีการดูแลรักษา ประกอบด้วย 6 ข้อ ดังนี้

  • ทบทวนวิถีการดำเนินชีวิต
  • พยายามไม่สะสมความเครียด
  • การบำรุงดูแลเส้นผมให้ถูกวิธี
  • การนวดหนังศีรษะ
  • เข้ารับการรักษาที่สถาบันการแพทย์
  • ใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม

ทบทวนวิถีการดำเนินชีวิต

ใครที่กำลังเริ่มเป็นกังวลกับอาการผมบาง ลองสังเกต และทบทวนวิถีการดำเนินชีวิตของตัวเองดู แค่นอนหลับไม่เพียงพอ ก็ส่งผลต่อการไหลเวียนเลือดไม่ดี ทำให้สภาพผิวหนังศีรษะแย่ลง และอาจส่งผลให้เกิดผมบางได้ดังนั้น เพื่อรักษาสุขภาพหนังศีรษะแข็งแรง และการไหลเวียนของเลือดที่ดี สิ่งที่สำคัญคือ การรับประทานอาหารที่ได้รับสารอาหารครบถ้วน ใช้ชีวิตที่เป็นกิจวัตรเป็นเวลา และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 

พยายามไม่สะสมความเครียด

ในร่างกายของมนุษย์ เวลากลางวันมีระบบประสาทซิมพาเทติก (Sympathetic nervous system) ที่คอยกระตุ้นการทำงานส่วนต่างๆ ของร่างกาย ส่วนในเวลากลางคืนมีระบบประสาทพาราซิมพาเทติก (Parasympathetic nervous system) คอยรักษาร่างกายให้กลับมาสมดุล เช่น ก่อนเข้านอน จะรู้สึกผ่อนคลาย เพราะระบบประสาททั้งสองชนิดนี้ สามารถสลับกันทำงานได้ 

แต่ถ้ามีความเครียดสะสมมากจนเกินไป ระบบประสาทซิมพาเทติก (Sympathetic nervous system) ก็จะทำงานผิดปกติ อย่างเช่น ในเวลาที่ควรพักผ่อน แต่กลับยังตื่นตัวลุกขึ้นมาทำงาน หากเป็นอย่างนี้บ่อยๆ จะส่งผลต่อการไหลเวียนเลือด และนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ อาจส่งผลเสียทำร้ายหนังศีรษะได้

ใครที่มีชีวิตอยู่ท่ามกลางความเครียดตลอดเวลา ลองหาวิธีเพื่อไม่ให้ความเครียดสะสมมากจนเกินไป

การบำรุงดูแลเส้นผมให้ถูกวิธี

สำหรับใครที่มีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาผมบาง สิ่งที่ต้องทำคือ การบำรุงดูแลรักษาเส้นผมให้ถูกวิธี หากดูแลผิดวิธีต่อเนื่องเป็นเวลานาน อาจส่งผลเสียหนังศีรษะ

ตัวอย่างการบำรุงดูแลเส้นผมที่ผิดวิธี คือ “การสระผมมากเกินไป” แม้ว่าการรักษาความสะอาดจะเป็นสิ่งสำคัญ แต่การทำบ่อยเกินไป จะเป็นการชำล้างไขมันที่จำเป็นออกจากผิวหนัง และอาจส่งผลให้เกิดอาการผมบางตามมา

ความถี่ในการสระผม โดยปกติ คือ 1 วัน สระผม 1 ครั้ง กำลังพอดี หากใครสระผมบ่อยก่อนกว่า 1 ครั้ง ต่อวัน ลองดูสาเหตุที่ไม่ควรสระผมบ่อยจนเกินไป เพื่อลดความถี่ในการสระผมลง

การนวดหนังศีรษะ

สาเหตุของผมบางหลากหลายประการ หนึ่งในนั้น คือ การไหลเวียนเลือดไม่ดี เมื่อระบบไหลเวียนเลือดทำงานไม่ดี ส่งผลให้ไม่สามารถลำเลียงสารอาหารไปหล่อเลี้ยงเส้นผมได้ ซึ่งจะส่งผลต่อการเกิดอาการผมบางได้ในอนาคต

สิ่งที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดได้ดี คือ การนวดหนังศีรษะ เวลาสระผม ชะโลมแชมพูลงบนศีรษะ โดยใช้มือนวดเบาๆ เพื่อช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบไหลเวียนเลือดได้ดีขึ้น

เข้ารับการรักษาที่สถาบันการแพทย์

ในกรณีที่ไรผม บริเวณหน้าผากลุกลามร่นขึ้น วิธีการดูแลรักษา คือ การเข้ารับการรักษากับสถาบันทางการแพทย์ ซึ่งจากการวิจัย และตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ย่อมได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ

นอกจากนี้ หากเข้ารับการรักษากับสถาบันทางการแพทย์ จะได้รับการวินิจฉัยถึงสาเหตุของอาการอย่างถูกต้องและแม่นยำแล้ว อาจมีแนวทางการรักษาที่ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วย แน่นอนว่า การปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ย่อมดีกว่าทดลองด้วยตนเองแบบลองผิดลองถูก

การบำรุงดูแลโดยใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม

วิธีการรักษาไรผม บริเวณหน้าผากที่ถอยร่นขึ้น คือ การบำรุงดูแลโดยใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม การใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมเพื่อบำรุงและปรับสภาพหนังศีรษะด้วย สามารถช่วยป้องกันผมร่วงได้อีกด้วย 

เมื่อพูดถึงผลิตภัณฑ์บำรุงผม ตามท้องตลาดก็มีมากมาย แต่ละยี่ห้อมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเราลองมองหาผลิตภัณฑ์บำรุงผมที่เหมาะสมกับตัวเอง


หากคุณต้องการแก้ปัญหาผมบาง ขอแนะนำผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม !

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น หากต้องการดูแล บำรุงรักษา หรือปรับสภาพหนังศีรษะ แนะนำวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม แม้ว่าการเลือกผลิตภัณฑ์บำรุงผมที่มีตามท้องตลาดไม่ใช้เรื่องง่าย  ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ “โพลีเพียว อีเอ็กซ์”

โพลีเพียว อีเอ็กซ์ เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมที่มีส่วนประกอบของสารออกฤทธิ์ทั้ง 5 ชนิด สารเหล่านี้มีสรรพคุณในการดูแลเส้นผม และป้องกันผมร่วง สามารถบำรุงดูแลปรับสภาพหนังศีรษะให้มีสุขภาพดีขึ้นได้

นอกจากนี้ สำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ โพลีเพียว อีเอ็กซ์ ครั้งแรก ยังมีระบบประกันคืนเงิน สำหรับใครที่ยังไม่มั่นใจ หรือไม่พอใจผลิตภัณฑ์ เมื่อได้รับสินค้าแล้วภายใน 45 วัน หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดก็สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอรับเงินคืนได้

ราคาผลิตภัณฑ์สมเหตุสมผล มีโปรโมชั่นสุดคุ้ม ราคาเฉลี่ยเพียงวันละ 39 บาทเท่านั้น สำหรับใครที่ยังมีความกังวลกับปัญหาไรผมบริเวณหน้าผากเถิกขึ้น เว้าเป็นรูปตัว M ก็สามารถลองใช้ดูก่อนได้อย่างไม่ต้องลังเล

การรักษาหน้าผากเถิกร่น ควรดูแลตั้งแต่เนิ่นๆ

ไรผมบริเวณหน้าผากที่ร่นขึ้นไปนั้น อาจลุกลามกลายเป็นอาการหัวล้านเป็นรูปตัว M ได้ ซึ่งสาเหตุของอาการนี้อาจเกิดได้จากทั้ง AGA ผมร่วงแบบพันธุกรรมในเพศชาย หรือเกิดจากการรวบผมตึงจนเกินไปก็ได้ ใครที่กำลังกังวลกับอาการเหล่านี้ควรรีบหาทางดูแล หรือหากพบว่าเป็น AGA ก็ควรรีบเข้ารับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว

วิธีการดูแลรักษาผมบางที่ได้ผล คือ การบำรุงดูแลเส้นผมให้ถูกวิธี การนวดหนังศีรษะ การปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต ประกอบกับการเสริมการบำรุงดูแลเส้นผมขึ้นไปอีกขั้น ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม อาจทำให้หายจากอาการที่เป็นอยู่ และชะลอความเสียหาย รักษาเส้นผมให้แข็งแรงอยู่เสริมความมั่นใจไปอีกนานๆ